Hela truppen. Från vänster, Kostur, Sunna, Thengill, Aska och Saela